Już 31-stycznia w Niedzielę

od godziny 11:00 do 17:00

Zapraszamy do Gminnego Ośrodka Kultury w Kołczygłowach

# Pomagajmy razem #

# Nie może Was zabraknąć #

!!! SIE MA !!!

Powiat Bytowski realizuję projekt „Pierwsze kroki młodego biznesu 5”, który finansowany jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Spotkanie informacyjne - 21.01.2021 r. godzina 10.00 - Gminny Ośrodku Kultury w Kołczygłowach,

Projekt jest skierowany do osób pozostających bez pracy bądź bezrobotnych (zarejestrowanych w ewidencji osób bezrobotnych prowadzonych przez urząd pracy lub niezarejestrowanych w urzędzie pracy) powyżej 30 roku życia, posiadających miejsce zamieszkania na terenie powiatu bytowskiego z wyłączeniem gminy Bytów. Osoby te mogą ubiegać się o dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości 23 050,00 zł oraz o wsparcie pomostowe na bieżące utrzymanie firmy wypłacany co miesiąc przez 6-12 miesięcy w kwocie średnio 1500,00 zł.