W radosnej atmosferze minęły spotkania opłatkowe w sołectwie Łubno, Gałąźnia Wielka oraz w Kołczygłowach.

Zgodnie z uczelnianą tradycją zainaugurowała ja wspólnie zaśpiewana kolęda.

Świąteczne życzenia złożył Wójt Gminy Kołczygłowy Pan Artur Kalinowski, następnie przełamał się ze wszystkimi opłatkiem.

Podczas spotkania nie zabrakło występów dzieci.