Zapraszamy do oglądania zdjęć z corocznych dożynek Gminy Kołczygłowy.

Starostą był pan Roman Mucha - prowadzący średniej wielkości gospodarstwo rolne.

W tym roku sołectwa przygotowały 2 wieńce dożynkowe oraz 8 koszy.

W kategorii wieniec: I miejsce otrzymało sołectwo Barkocin , II miejsce Łobzowo.

W kategorii kosz: I miejsce Witanowo, II miejsce Gałąźnia Wielka, III miejsce Wądół .

Odbył się również turniej "SUPER SOŁECTWO" tytuł ten przypadł sołectwu Barnowiec.

Gratulujemy i zapraszamy w przyszłym roku.