Uprzejmie, informujemy wszystkich użytkowników boiska „ORLIK” oraz aktywnych mieszkańców gminy Kołczygłowy, iż z dniem 01 marca 2015r. obowiązki gminnego animatora sportu pełnił będzie Pan Ireneusz Wirkus. 

W związku z powyższym wszelkie sprawy związane z funkcjonowaniem Kompleksu Sportowego „Moje Boisko Orlik 2012” w Kołczygłowach oraz sportu w gminie należy kierować do Pana Ireneusza. 

Jednocześnie pragniemy podziękować Pani Ewelinie Dolnej za trud dotychczasowej pracy na stanowisku animatora sportu!

Gminny Ośrodek Kultury w Kołczygłowach zaprasza na Dzień Kobiet, który odbędzie się dnia 5 marca 2015r. o godz. 18:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Kołczygłowach.

Serdecznie zapraszamy wszystkie Panie!

Prezentacja rozwiązań projektowych dotyczących zadania "ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 209 NA ODCINKU SUCHORZE-BYTÓW" na odcinku gminy Kołczygłowy odbyła się w czwartek 05 lutego 2015 roku, godz. 16:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Kołczygłowach. Podczas spotkania można było zgłosić uwagi dot. ww. projektu. 

Dnia 29 stycznia 2015r. uroczyście przecięto wstęgę jednocześnie otwierając zmodernizowaną salę widowiskową Gminnego Ośrodka Kultury w Kołczygłowach. Remont kosztujący ponad 300 000 zł nadał nowego oblicza obiektowi. 

W uroczystym otwarciu wzięli udział przedstawiciele firmy wykonującej remont, władze samorządowe, radni gminy, a także wszystkie osoby zaangażowane w przedsięwzięcie. Podczas uroczystości można było zobaczyć niektóre z wielu projektów Partnerstwa Dorzecza Słupi, a także wysłuchać koncertu "Czerwonych gitar".