Biblioteka Publiczna w Kołczygłowach funkcjonuje jako instytucja kultury. Siedzibą Biblioteki jest lokal w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Kołczygłowach przy ul. Szkolnej 1, a terenem działania obszar gminy Kołczygłowy. Biblioteka, działa w różnych formach nieprzerwanie od 24 kwietnia 1986r. 

Godziny otwarcia:

 • Poniedziałek  10:00 - 17:00 
 • Wtorek          10:00 - 17:00
 • Środa            10:00 - 17:00
 • Czwartek   11:00 - 18:00
 • Piątek       11:00 - 18:00
 • Sobota      08:00 - 12:00 (dwie pierwsze soboty miesiąca)

Biblioteka posiada bogate zbiory tj.

 • książek nt. nauk humanistycznych,
 • lektur szkolnych,
 • literatury pięknej, klasycznej i współczesnej,
 • encyklopedii i słowników,
 • książek w językach obcych,
 • programów multimedialnych.

Do podstawowych zadań Biblioteki należy: 

 1. Gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych. 
 2. Udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych. 
 3. Organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych mieszkańcom gminy. 
 4. Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej.
 5. Popularyzowanie książek i czytelnictwa 
 6. Współdziałanie z innymi bibliotekami i instytucjami kultury w zakresie rozwijania czytelnictwa i zaspakajania potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczności Gminy. 
 7. Doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej.

Uchwałę w sprawie utworzenia Biblioteki Publicznej w Kołczygłowach oraz Statut Biblioteki można pobrać klikając w ten link (kliknij).