!!! UWAGA !!!
Uczestnicy wycieczki na Jarmark Świąteczny w Berlinie
dnia 02.12.23r. proszeni są o dokonanie wpłaty ( 250 zł osoba ) na podany poniżej numer rachunku bankowego do dnia 24.11.2023r.
 
Biuro Podróży i Turystyki Euro-Relax w Słupsku, z siedzibą przy ulicy Mickiewicza 51A
 
PKO BP 43 1020 4900 0000 8702 3529 7772
 
Tytułem: Wyjazd Kołczygłowy/Berlin 02.12.2023r. Imię i nazwisko ( wpłacającego)
 
Informujemy również, że zostało 6 OSTATNICH wolnych miejsc, także jeżeli ktoś chciałby jeszcze skorzystać to zapraszamy serdecznie do kontaktu pod numerem telefonu 59 821 35 23

Wiek to tylko liczba. Udowodnili to Seniorzy bawiący się na "Balu Seniora", który odbył się 17 listopada 2023 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Kołczygłowach. Seniorzy pokazali, że tak wspaniale, radośnie i entuzjastycznie jak oni, nie bawi się nikt! Udowodnili, że wiek nie stanowi przeszkody w aktywnym spędzaniu czasu wolnego. Parkiet był pełen uśmiechu i niezwykłej atmosfery.

9 listopada w Gminnym Ośrodku Kultury w Kołczygłowach odbył się V Przegląd Teatrów Profilaktycznych, który został zorganizowany przez Pełnomocnika ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii oraz Gminną Komisję ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kołczygłowach przy współpracy Gminnego Ośrodka Kultury w Kołczygłowach. W Przeglądzie udział wzięli uczniowie ze Szkoły Podstawowej im.Czesława Langa w Kołczygłowach oraz ze Szkoły Podstawowej w Łubnie przygotowywani przez wychowawców klas. Każda ze szkół przygotowała przedstawienia na temat szeroko rozumianej profilaktyki.