Nowe doposażenie – Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kołczygłowy realizuje kolejny grant na który otrzymało dofinansowanie z Lokalnej grupy Działania Partnerstwo Dorzecza Słupi w ramach inicjatywy LEDER . 

Tytuł projektu to „Klub Aktywnego Seniora” ,który dzięki doposażeniu aneksu kuchennego w GOK Kołczygłowy będzie mógł uczestniczyć w warsztatach „ wiem co jem”, „seniorskie gotowanie” oraz spotkań z dietetykiem. Realizacja grantu rozpoczęła się 20 marca 2020 roku po podpisaniu umowy , przystąpiono do zakupów takich jak: garnki ,miski patelnie filiżanki, talerzyki, półmiski, dzbanki , kociołek elektryczny, zakupiono również namiot oraz zestawy  ławo stołów. Ale nie tylko doposażenie aneksu kuchennego miało miejsce zakupiono również sprzęt nagłośnieniowy: kolumny , mikrofony ,mikser. Kolejny etap to warsztaty , które w obecnej sytuacji pandemii będą prowadzone online. Wartość całego grantu  jaki otrzymało Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kołczygłowy to 24 759,02 zł.

 

 „Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców województwa pomorskiego , warmińsko – mazurskiego, podlaskiego”- w gminie Kołczygłowy działa już od grudnia 2019 roku do dziś udało się przeszkolić około 50 osób  i czekamy na kolejnych chętnych . Każdy kto się od nas zgłosi może skorzystać z 7 modułu tematycznych :

Rodzic w Internecie

Mój biznes w sieci

Moje finanse i transakcje w sieci

Tworzenie własnych stron internetowych

Rolnik w sieci

Kultura w sieci.

Zapraszamy  zainteresowanych do zgłaszania się w Gminnym Ośrodku Kultury w Kołczygłowach do 15 czerwca 2020 roku  . Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Dzięki realizacji  projektu GOK otrzymał 10 sztuk komputerów do przeprowadzenia szkoleń.