POLITYKA PRYWATNOŚCI

Gminny Ośrodek Kultury w Kołczygłowach szanuje prywatność oraz dokłada szczególnej staranności w ochronie danych osobowych. Z tej przyczyny każda korespondencja kierowana do nas, w tym drogą elektroniczną poprzez e-mail, podlega naszej Polityce Ochrony Danych Osobowych oraz niniejszej Polityce Prywatności. Dokumenty te dotyczą także użytkowników strony www.gok.kolczyglowy.pl. Zależy nam, aby każdy, kto odwiedza naszą witrynę, lub kieruje do nas korespondencje, dokładnie wiedział, jak może chronić swoją prywatność. Dlatego zachęcamy do zapoznania się z naszą Polityką Prywatności.

Zgodnie z art. 13 ust. 1–2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), informujemy, że Administratorem Twoich danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Kołczygłowach

Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych.  W przypadku wątpliwości co do zakresu i celu przetwarzania Twoich danych osobowych, oraz praw, które Ci w związku z tym przysługują, prosimy o zapoznanie się z niniejszą Polityką Prywatności lub o kontakt pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany powyżej.

Korzystając ze strony www.gok.kolczyglowy.pl, kierując do nas korespondencję, w tym korespondencję elektroniczną akceptujesz zasady niniejszej Polityki Prywatności.

Twoje dane osobowe gromadzimy:

 • 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO, tj. na podstawie zgody udzielonej w celach określonych każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody, w tym w celu promowania działalności placówki;
 • 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez placówkę, w tym w związku ze stosowaniem monitoringu w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, uczestników i mienia placówki, prowadzeniem prac konserwatorskich i napraw infrastruktury informatycznej;
 • 9 ust. 2 lit. h RODO w celu realizacji zadań z zakresu BHP;
 • w celu udziału w procesie zatrudnienia do pracy w Gminnym Ośrodku Kultury w Kołczygłowach, na podstawie Twojej zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 • zawarcia i wykonywania umowy o pracę, w tym w związku z obowiązkiem spełnienia przez Pracodawcę obowiązków związanych z zatrudnieniem pracowników (m.in. obowiązków związanych z zabezpieczeniem społecznym i obowiązków podatkowych);
 • wykonywaniem przez Pracodawcę czynności z zakresu prawa pracy i innych przepisów szczegółowych, w tym związanych z naliczaniem i wypłatą wynagrodzeń, przyznawaniem świadczeń socjalnych, realizacją świadczeń związanych z opieką medyczną, benefitów, podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, w ramach komunikacji z pracownikami i współpracownikami Pracodawcy;
 • prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Pracodawcę powiązanego z realizacją powyższych celów dotyczących zatrudnienia, nie wynikających jednak wprost z umowy o pracę ani z przepisów prawa;
 • innym niż wymienione powyżej, na które została wyrażona przez Panią/Pana zgoda.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

Dane osobowe pracowników przechowywane będą maksymalnie przez okres wynikający z przepisów prawa w szczególności prawa pracy, prawa ubezpieczeniowego i prawa podatkowego, a uczniów będą przechowywane co najmniej do końca okresu, w którym uczeń będzie uczęszczał do placówki lub do czasu wycofania zgody, zgłoszenia sprzeciwu, a w każdym razie przez okres wskazany przepisami związanymi z wypełnianiem obowiązku prawnego przez placówkę.

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych usług możemy przetwarzać do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora danych, podmioty uprawnione przepisami prawa (sądy i organy ścigania, inne), podmioty upoważnione przez Państwa.

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 • prawo do przenoszenia danych;
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Dane przekazane przez Państwa  nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim z wyłączeniem instytucji upoważnionych z mocy przepisów prawa oraz podmiotów z którymi Administrator danych zawarł umowę powierzenia celem wykonania usług.


Wszelkie dane gromadzimy na dwa sposoby:

 • Informacje podawane dobrowolnie przez Ciebie, podczas wysyłania do nas korespondencji, w tym w formie listów elektronicznych, podczas rozmowy telefonicznej lub bezpośredniej, poprzez wypełnienie formularza na naszej stronie internetowej;
 • Informacje uzyskiwane podczas korzystania z naszej strony internetowej - wśród nich mogą być:

Informacje w dziennikach serwerów - nasze serwery automatycznie zapisują takie dane, jak żądanie strony wysyłane przez użytkownika, datę i godzinę żądania, dane urządzenia (np. model sprzętu), typ przeglądarki, język przeglądarki, typ systemu operacyjnego, adres IP oraz tzw. pliki cookies.

- Adres IP - każdy komputer podłączony do Internetu ma przypisany niepowtarzalny numer, czyli adres IP. Na jego podstawie można np. zidentyfikować kraj, z którego dany użytkownik łączy się z siecią.

- Pliki cookies (tzw. ciasteczka) - niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedza internauta, do urządzenia internauty (komputer, smartfon itp.).

Używamy ciasteczek, aby:

- ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny - pliki cookies rozpoznają urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlają stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,

- tworzyć anonimowe statystyki strony www - dzięki temu możemy lepiej poznać oczekiwania naszych użytkowników i rozwijać stronę tak, by była on jeszcze bardziej przyjazna.

Najczęściej przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies na komputerze czy smartfonie użytkownika, jednak internauci mogą samodzielnie zarządzać ciasteczkami, w tym zablokować te pliki. Wystarczy wybrać w przeglądarce opcję odrzucania ciasteczek, ale wtedy niektóre funkcje naszej strony www mogą nie działać poprawnie.

Przestrzegamy ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych.

W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Zdajemy sobie sprawę, że ponosimy odpowiedzialność za ochronę danych powierzonych nam przez użytkowników. Kwestie bezpieczeństwa traktujemy niezwykle poważnie. Dlatego dokładamy starań, aby chronić Twoje dane przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich oraz kontrolujemy nasze metody gromadzenia, przechowywania i przetwarzania informacji. Stosujemy m.in. firewall, urządzenia zabezpieczające serwer, urządzenia szyfrujące oraz fizyczne środki bezpieczeństwa. Dostępu do danych udzielamy jedynie tym pracownikom i podmiotom, które muszą mieć do nich dostęp, aby je przetwarzać wyłącznie w celach opisanych w Polityce Prywatności.

Gminny Ośrodek Kultury w Kołczygłowach od stycznia 2015r. wydaje comiesięczny biuletyn informacyjny, w którym umieszczane są relacje z wydarzeń minionych i program przedsięwzięć na kolejny miesiąc.

Do pobrania:

Biuletyn SIERPIEŃ / WRZESIEŃ 2015 (.pdf)

Biuletyn CZERWIEC / LIPIEC 2015 (.pdf)

Biuletyn KWIECIEŃ / MAJ 2015 (.pdf)

Biuletyn MARZEC 2015 (.pdf)

Biuletyn LUTY 2015 (.pdf)

Biuletyn STYCZEŃ 2015 (.pdf)

 

Biblioteka Publiczna w Kołczygłowach funkcjonuje jako instytucja kultury. Siedzibą Biblioteki jest lokal w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Kołczygłowach przy ul. Szkolnej 1, a terenem działania obszar gminy Kołczygłowy. Biblioteka, działa w różnych formach nieprzerwanie od 24 kwietnia 1986r. 

Godziny otwarcia:

 • Poniedziałek   7:00 - 15:00 
 • Wtorek   7:00 - 15:00
 • Środa   7:00 - 15:00
 • Czwartek    10:00 - 18:00
 • Piątek   10:00 - 18:00

Biblioteka posiada bogate zbiory tj.

 • książek nt. nauk humanistycznych,
 • lektur szkolnych,
 • literatury pięknej, klasycznej i współczesnej,
 • encyklopedii i słowników,
 • książek w językach obcych,
 • programów multimedialnych.

Do podstawowych zadań Biblioteki należy: 

 1. Gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych. 
 2. Udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych. 
 3. Organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych mieszkańcom gminy. 
 4. Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej.
 5. Popularyzowanie książek i czytelnictwa 
 6. Współdziałanie z innymi bibliotekami i instytucjami kultury w zakresie rozwijania czytelnictwa i zaspakajania potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczności Gminy. 
 7. Doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej.

Uchwałę w sprawie utworzenia Biblioteki Publicznej w Kołczygłowach oraz Statut Biblioteki można pobrać klikając w ten link (kliknij).

 

Noclegi w gminie Kołczygłowy

 

Napoli Pizza&Kebab, Kołczygłowy ul. Wąska 2

Napoli w Kołczygłowach oferuje noclegi max. 7 osób.
Posiadamy monitorowany parking.
Ceny i więcej informacji pod nr 508-051-355.

 

Osiedle Kaszubska Ostoja, Barkocin 

KASZUBSKA OSTOJA to osiedle nowych, całorocznych domków w miejscowości Barkocin w bezpośrednim sąsiedztwie jeziora Granicznego i lasu w wyjątkowym kaszubskim klimacie. W centrum osiedla znajduje się duży, nowy plac zabaw. 
tel. +48 602 771 001
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
https://www.kaszubskaostoja.pl/wynajem/

 

Młyn Wierszyno, Wierszyno 39

tel. 600 446 150, 59/821 35 39
http://wierszyno-mlyn.wix.com/domki 

 

Siedlisko nad Toplami, Darżkowo 6

tel. 508 042 642
http://nadtoplami.pl

Odpocznij w gminie Kołczygłowy!

W Gminie Kołczygłowy istnieje wiele miejsc wypoczynku: dla dzieci, dla rodziców jak i dla całych rodzin. Ciche i spokojne otoczenie stanie się idealną przestrzenią relaksu.

Place zabaw dla najmłodszych znajdują się w: Barnowie, Łubnie, Kołczygłowach (k. przedszkola), Raduszu, Jezierzu i Kołczygłówkach. Władze Gminy realizują program, aby w każdej okolicznej miejscowości znajdował się plac zabaw dla dzieci.

Miejsca relaksu dla wszystkich, place i altanki- miejsca rekreacji wypoczynkowej znajdują się w: Kołczygłowach, Łobzowie, Łubnie. 

Turystyka aktywna: boiska sportowe: boisko wielofunkcyjne Orlik w Kołczygłowach, boisko sportowe GKS w Kołczygłowach, boiska w Raduszu, Kołczygłówkach i Łubnie. Formą turystyki aktywnej jest również kajakarstwo.

 

Spływy kajakowe

Spływy kajakowe rzeką  Słupią organizowane są cyklicznie dla mieszkańców i turystów. Trasa spływu ma swój początek w Gałąźni Małej, przez Krzynię, aż do leśniczówki Leśny Dwór. Trasa kajakowa jest bardzo spokojna, dzięki czemu można się zrelaksować i wypocząć.

Słupia płynie tu granicą pól i lasów, przechodząc stopniowo w długie i kręte jezioro zaporowe Strzegomino. Za Krzynią Słupia kluczy z kolei dnem wąskiej doliny o wysokich stokach i opływa łąki. I tak dopływa do skrytej między drzewami leśniczówki Leśny Dwór.

Na trasie można spotkać dwie nietrudne przenoski przy elektrowniach – Konradowo i Krzynia. Poza tym, niewielka liczba przeszkód, głównie w postaci zawalonych drzew. Zapory sprawiają, że siedząc po raz pierwszy w kajaku, będziecie mogli poczuć różnicę między pływaniem po wodzie stojącej, a rzece z nurtem.

 

Papieski szlak kajakowy

Na terenie brzegu rzeki ustawiony został głaz z tablicą upamiętniającą spływ Słupią Papieża Jana Pawła II. Obelisk zaopatrzony jest w dwie marmurowe tablice. Na głównej widnieją słowa: "Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II na pamiątkę Spływu Kajakowego Rzeką Słupią w 1964 roku mieszkańcy Gminy Kołczygłowy" oraz drugą mniejszą z konturami biegu Słupi.

W Kołczygłowach kilka razy w roku organizowane są spływy kajakowe rzeką Słupią. Głównym organizatorem spływów jest Gminny Ośrodek Kultury w Kołczygłowach.

Aby prześledzić bieg rzeki Słupi zapraszamy na stronę: www.slupia.info